Sekolah Islam Permata Hati Mendidik Murid Melalui Pengamalan Langsung